De tour

Onze eerste Tijdreis in grote lijnen..........De reis begint vanaf de parkeerplaats naast de brandweerkazerne, aan de Europaweg in Hardenberg.

1. Na vertrek passeren we eerst de Oelemölle, aan het Molenplein in Hardenberg. Een windmolen is een prachtig beginpunt voor deze Tijdreis. Want wind was immers één van de eerste energiebronnen die in het verre verleden al gebruikt werd.

2. Daarna gaat het richting Kloosterhaar. Al snel rijden we door het gebied waar veen is afgegraven. De vaarten (wijken) en sloten voor de afvoer van turf en oppervlaktewater zijn nu nog zichtbaar. De eerste boerderijen die er direct na de turfwinning zijn gesticht, zijn inmiddels verdwenen. Door ruilverkaveling zijn grote hedendaagse agrarische bedrijven gevormd. Slechts hier en daar is nog wat bebouwing uit oude tijden te zien.

3. In Sibculo rijden we verder over de weg die over de grens van het nog aanwezige hoogveen (Engbertsdijkvenen) en het afgegraven gebied loopt. Zo komen we bij het Veenmuseum en krijgen daar een korte excursie en waarbij we even terug gaan naar het leven en werken in de tijd van de “vervening”.

4. Na dit bezoek rijden we naar Kloosterhaar. Daar gaat de Tijdreis even van Verleden naar het Heden. We passeren namelijk één van de allergrootste drijvende zonneparken van Nederland. In een oude zandwinplas drijven ruim 40.000 panelen die stroom produceren voor 4.300 huishoudens.

5. Dan door naar Hardenberg. De tijdreis komt nu op de grens van Heden en Toekomst. Hier staat een moderne Biogasinstallatie. In de installatie worden mest en restproducten doormiddel van vergisting omgezet in biogas. Uit dit biogas worden groene stroom en warmte geproduceerd.

6. Dan verder naar Collendoorn. We komen langs de voormalige vuilnisstortplaats van Hardenberg. Nadat deze vuilnisbelt was gesloten en “geïsoleerd” is het gas dat er in ontstond (stortgas) jarenlang opgevangen en geschikt gemaakt voor gebruik als aardgas.7. Tenslotte bezoeken we in Lutten energiecoöperatie “Lutten Levert”. De doelstelling van Lutten Levert is: naar behoefte duurzaam zonne-energie opwekken voor de bewoners van Lutten e.o. Het initiatief van de energiecoöperatie Lutten Levert is één van de vijf pilotprojecten in de gemeente Hardenberg voor het opwekken van duurzame energie.

8. Dan weer terug naar Hardenberg. We verkeerden een middag in andere tijden. Nu weer terug naar de onze!